MENU

Asuman Gözübenli Sigorta Ve Aracılık Hizmetleri (BES Nedir )
 

Bireysel Emeklilik Sistemi Nedir?

Hepimiz emekliliğimiz için önümüzde uzun yıllar olduğunu düşünürüz. 

Yoğun çalışma tempomuzda çoğu zaman emekliliğimizi aklımıza getirmeyiz. Hayatımızın ortalama 25 ile 30 yılını çalışarak geçiriyoruz. 

Günlük koşuşturma içinde hayatımızdan ne kadar yıl geçtiğini hiç farketmiyoruz.

Oysa şimdiden rahat bir emekliliği planlamak mümkün. İşte bireysel emeklilik sistemi bunun için var. Hayatınızı emekliliğinizde de aynı rahatlıkla devam ettirebilmeniz için...

Aktif çalışma döneminizdeki gelirinizin bir kısmını adınıza açılan bireysel emeklilik hesabına yatırıyorsunuz. Yatırdığınız bu katkı payları emeklilik yatırım fonlarında değerlenerek size emeklilik döneminizde gelir elde etme imkanı sağlıyor. Yani emeklilik döneminizde birikimlerinizi kısmi olarak, emekli maaşı olarak veya toplu ödeme şeklinde almanıza olanak sağlıyor...
Sistem Nasıl İşliyor?
Bireysel Emeklilik Sistemi, mevcut sosyal güvenlik sistemlerine tamamlayıcı nitelikte ve bireylere emeklilik döneminde ilave bir gelir sağlayarak refah düzeylerinin yükseltilmesine yardımcı olmak amacıyla kurulmuş bir sistemdir. 

Bireysel Emeklilik Sistemi; Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Emeklilik Gözetim Merkezi, Takasbank ve Bağımsız denetim şirketleri gibi kurum ve kuruluşların denetim, gözetim ve kontrolü altında olan, katılımın gönüllülük esasına dayandığı bir sistemdir.

İsteğe bağlı olarak belirli bir katkı payının ödenmesi suretiyle emeklilik sözleşmesi yapılarak sisteme dahil olunmaktadır. En az 10 yıl boyunca sistemde kalmak şartıyla 56 yaşını doldurulduğunda emeklilik hakkı kazanılmaktadır.
Sisteme Kimler Katılabilir?
Bireysel Emeklilik Sistemi gönüllü katılım esasına dayanmaktadır.Bireysel Emeklilik Sistemi 18 yaşını doldurmuş fiil ehliyetine sahip herkesin katılımına olanak sağlayan gönüllü katılım esaslı bir yatırım sistemidir. 
Haklarınız Nelerdir?
Emeklilik Şirketleri Arası Aktarım
✔ Bir şirketle, başka şirketten aktarımla düzenlenenler hariç, akdedilmiş bir emeklilik sözleşmesi kapsamındaki birikimin başka bir şirkete aktarılabilmesi için sözleşmenin, yürürlük tarihinden itibaren en az iki yıl süreyle şirkette kalması gerekir. Başka şirketten aktarımla düzenlenmiş sözleşmenin tekrar aktarıma konu olabilmesi için ise ilgili şirkette en az bir yıl kalınması gerekir.

Fon Dağılımı Değişikliği
✔ Bireysel emeklilik hesabındaki birikimin ve ödenen katkı paylarının fonlar arasındaki dağılım oranları veya tutarları, bir yılda azami altı kez değiştirilebilir.

Emeklilik Planı Değişikliği
✔ Emeklilik planı bir yılda azami dört kez değiştirilebilir.

Cayma Hakkı ve Yapılan Yatırımlar
✔ Katılımcılar, teklif formunun imzalanmasını veya teklifin onaylanmasını müteakip altmış gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma halinde verilen ödeme talimatları iptal ettirilir ve yapılan tüm ödemeler, fon toplam gider kesintisi haricinde hiçbir kesinti yapılmadan, varsa yatırım gelirleriyle birlikte on iş günü içinde ödeyene iade edilir. Ayrıca, katkı payının fonlarda yatırıma yönlendirilmesi sonucunda bir değer kaybı oluşması durumunda, katılımcıya hesabında bulunan birikim tutarı ödenecektir

Katkı Payının Değiştirilmesi ve Yatırıma Ara Verme
✔ Emeklilik sözleşmesi süresi içinde katkı payı tutarı ve ödeme dönemi değiştirilebilir. Emeklilik sözleşmesine göre ödenmesi öngörülen katkı paylarının vadesinde ödenmesi esastır. Ancak, emeklilik sözleşmesi süresi içinde katkı payı ödenmesine ara verilebilir. Vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini müteakip üç ay içinde, ilgili hesaba herhangi bir ödeme yapılmaması durumunda, ilgili sözleşmede ödemeye ara verildiği kabul edilir.

Sistemden Ayrılma
✔ Emeklilik sözleşmesini emekliliğe hak kazanmadan sona erdirmesi halinde katılımcı, sona erdirilen sözleşme bakımından bireysel emeklilik sistemine giriş tarihinden kaynaklanan süreye ilişkin haklarını kaybeder.

Emekliliğe Hak Kazanma ve Birikimlerin Ödenmesi
✔ Katılımcı, bireysel emeklilik sistemine giriş tarihinden itibaren en az on yıl sistemde bulunmak koşuluyla 56 yaşını tamamladıktan sonra emekliliğe hak kazanır.
Neden Allianz ile Bireysel Emeklilik Sistemi?
Dünyanın en büyük sigorta şirketi olarak, bireysel emeklilik ile geleceğe yapılan her yatırımda tüm deneyim ve birikimimizle katılımcılarımızın yanında olmak için çalışmaktayız. Uluslararası deneyimimizden ve finansal yapımızdan aldığımız güçle her zaman en iyi hizmeti vermeyi amaçlamaktayız. 

Allianz size şeffaf bir hizmet veriyor...

Sisteme katıldığınızda fonlarınızın yönetimini, elde ettiğiniz geliri takip edebilir, internet üzerinden değişiklik taleplerinizi iletebilirsiniz. İnternet sitemizden ya da 444 45 46 Çözüm Hatt’nı arayarak portföyünüze ulaşabilirsiniz.

Aylık olarak e-mailinize gönderilen hesap bildirim cetveli ile birikimleriniz hakkında, üç ayda bir gönderilen fon bülteni ile emeklilik fonlarımız ve finansal piyasalar hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz.

Şirketimizde bireysel emeklilik sahibi olarak “Medikal Asistans Hizmetleri”nden, “Anlaşmalı Sağlık Kurumlarında İndirim” ve belirlenmiş planlar kapsamında yer alan “Katkı Payı Ödeme Güvencesi” olanaklarından faydalanabilirsiniz.

Allianz, emeklilik beklentilerinizi dikkate alarak ve sisteme yaptığınız ödemeleri de göz önünde bulundurarak size alternatifli planlar sunuyor.

Emeklilik planımız içerisinde Allianz’ın kurucusu olduğu 9 adet fon bulunmaktadır. Böylelikle risksiz, risk nötr ve riskli gibi farklı risk profilindeki müşteri gruplarına hitap edebilen, aynı zamanda döviz ve TL'ye endeksli menkul kıymetlere yatırım yapmak isteyen veya altın, gelir ortaklığı senetleri ve kira sertifikalarına yatırım yapmayı talep eden katılımcılarımızın gereksinimlerine cevap verecek şekilde yapılandırılmıştır.
Devlet Katkısı Nedir?
Bireysel Emekliliğin teşvik edilmesine yönelik olarak 01.01.2013 tarihinden itibaren devletin, tüm bireysel emeklilik katılımcılarının ilgili hesaplarına aylık olarak belirli bir oranda yapacağı destek ödemesidir. Bu oran, katılımcıların aylık ödediği katkı payı tutarının %25’i kadar olacaktır.

Örnek : 100 TL katkı payı yatıran katılımcı için devlet,katılımcının hesabına 25 TL katkı payı yatıracaktır.

Devletin katılımcılar adına yatıracağı katkı payı miktarı, yıllık brüt asgari ücretin %25’ini geçemeyecektir.

Örnek :  2013 yılı asgari brüt ücret baz alındığında (yıllık toplam 12.001,2 TL) devlet, katılımcının hesabına bir yılda en fazla 3.000,15 TL ödeyecektir.


Devlet Katkısı’na kademeli olarak hak kazanılacaktır. Katılımcılardan;

En az 3 yıl sistemde kalanlar devlet katkısı ve getirilerinin %15’ine
En az 6 yıl kalanlar %35’ine,
En az 10 yıl kalanlar %60’ına,
10 yıl sistemde kaldıktan sonra 56 yaşını dolduranlar Devlet Katkısı’nın %100’üne

hak kazanacaktır.
Nasıl Emekli Olursunuz?
Katılımcı, bireysel emeklilik sistemine giriş tarihinden itibaren en az on yıl sistemde bulunmak koşuluyla 56 yaşını tamamladıktan sonra emekliliğe hak kazanır.
İletişim
 Asuman Gözübenli
Sigorta Ve Aracılık Hizmetleri

Numune Evler Mah. Hasan İkiz Cad.
Kat:1 No:25/1 
Dörtyol - Hatay

Tel/Fax
0326 712 38 98

İletişim Formu

Neden Sigorta?
 Toplum içinde yaşayan insanların malları ve yaşamları sayılamayacak kadar çeşitli risklerle karşı karşıyadır.

Sizde bu risklere karşı sigortalarınızı yaptırabilir, zorluklarla elde ettiğiniz mallarınızı ve/veya geleceğinizi güvence altına alabilirsiniz...


.....::::: Online Ziyaretçi :1 | Bugün :9 | Bugün Çoğul :42 | Toplam Tekil :45524 | Toplam Çoğul:102883 | İp No :18.205.26.39 :::::.....